Regleringsdamm

SB Dam – Regleringsdamm på Söderfjärden

I maj 2018 installerades en automatisk regleringsdamm, SB Dam (South Bay Dam), i Nackdiket på Söderfjärden. Söderfjärden är en meteoritkraterdal som i dag är ett öppet åkerlandskap.

Regleringsdammen har påverkningsområdet 145 ha.
SB Dam regleringsdammens påverkningsområde är 145 ha.

Syftet med dammen är att hålla kvar vatten i diket under sommaren. Därmed förebyggs torka och motverkas även den negativa effekten av sura sulfatjordar. Idéen till dammen kom från jordbrukarna som tyckte att dikena rinner onödigt tomma sommartid och man får en riklig gräsväxt på dikesbotten, med stark uppslamning som följd.

Regleringsdammen 2018.
Dammen fungerar med solenergi.

Dylika dammen fungerar effektivast på flacka områden då man får med ett stort påverkningsområde. Regleringsdammen drivs med solenergi och är utvecklad i ett samarbete mellan VIMLA-projekt (vimlavatten.org), Pro Agria, Stödstiftelsen för Täckdikning, KaivoTuote och När-Motor. Dammens funktion och nytta följs upp i VIMLA-projektets efterföljare, projektet KLIVA.

Försöksfält

SB Dam ligger i närheten av Präståkerns försöksfält. På Präståkern utvecklas och anpassas metoder för att minska skadorna av sura sulfatjordar speciellt inom jordbruket. Som en följd av landhöjningen och torrläggningar har de sulfidlager som tidigare varit vattenmättade åtminstone tidvis kommit i kontakt med syre, varvid de har börjat producera svavelsyra. Samtidigt frigörs giftiga metaller. På fälten har man undersökt traditionell täckdikning, reglerbar dränering och reglerbar dränering med underbevattning. Undersökningarna på Präståkern startade år 2010.