KLIVA-podcast

Podcast på två språk

KLIVA-projektets podcast har avsnitt både på finska och på svenska. Diskussionerna handlar om projektets teman: vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring.

Lyssna här:

8. Svenska miljömål KLIVA-podcast

Hur går det med miljömålen i KLIVA:s projektområde Hertsångerälven? Vad menas egentligen med miljömål? Detta och annat kring vattenfrågor diskuteras i det åttonde avsnittet av KLIVA-podcasten. Mer information: Miljömålen i Västerbotten 20 år (lansstyrelsen.se). Som gäst i avsnittet är Lotta Ström som jobbar med att samordna miljömålsarbetet och med miljöövervakning på Länsstyrelsen Västerbotten. Dessutom koordinerar hon Länsstyrelsens KLIVA-arbete. Ida-Maria Huuhka fungerade som värd och redigerade avsnittet.
  1. 8. Svenska miljömål
  2. 7. Kaksitasouomat
  3. 6. KLIVA på svenska – presentation
  4. 5. Ekosysteemipalvelut
  5. 4. Vesitase ja valuma-aluemallinnus

Andra plattformar

Podcasten kan lyssnas även på följande sidor:

Podcast-avsnitten i textform

Alla våra podcast-avsnitt hittas också i textform, som pdf-filer från länkarna nedan.