Läs mer

Aktuellt


Presentationerna:Rapporter

Blomberg, M. 2020. Sjöars inverkan på metallackumulationen i havsvikar – En undersökning av metallmobilisering från sura sulfatjordar. Umeå Universitet. urn:nbn:se:umu:diva-174671

Johansson, J. 2020. Sediment chemistry and the potential toxicity to benthic invertebrates in sediments affected by acid sulfate soils: A study on freshwater and marine sediments in Västerbotten, Sweden. Umeå Universitet. urn:nbn:se:umu:diva-172323

Nordberg, K. & Ghorbanzadeh, S. 2022. Att vårda vattendrag tillsammans:
Kommunikation och anpassning till klimatförändringens utmaningar
i Hertsångerälven och Toby å (Laihianjoki).
Regionalvetenskap, Åbo Akademi i Vasa. urn.fi/URN:ISBN:978-952-12-4232-8

Åström, E. 2022. Long-Term Impact of Drought on Acid Sulfate Soil Leaching, a Study of Nine Catchment Areas in Sweden and Finland. Uppsala Universitet. urn:nbn:se:uu:diva-486078

Uppföljning av en reglerdamm, SB dam, i Söderfjärden:

SMHI har modellerat hydrologin i Hertsångerälvens avrinningsområde i framtida klimat:

Metodbeskrivningar framtagna i andra projekt, översatta av KLIVA:

Posters och konferenspresentationer:

Broschyrer


Youtube

KLIVA-projektets Youtube-video om Toby å (youtube.com)

KLIVA-seminarium med tema rördammar – Hannu Marttila (youtube.com)

KLIVA-seminarium med tema rördammar – Sara Vaskio (youtube.com)

Ekosystemtjänster, hållbarhet och landsbygden-föreläsning (youtube.com)


Mer information om KLIVA-projektet

Pressmeddelande 2/2020 (ely-keskus.fi) KLIVA-projektet söker verktyg för anpassning till klimatförändringen

Pressmeddelande 4/2021 (sttinfo.fi) Kvävereserven större än väntat i sur sulfatjord.

Information om projektet på Interreg Botnia-Atlantica (botnia-atlantica.eu)

Projektets affisch (pdf, botnia-atlantica.eu)

Artikel på landsbygdensfolk.fi

Information om KLIVA på Finlands Skogscentral (metsakeskus.fi)

Information om KLIVA på Skogsstyrelsen (skogsstyrelsen.se)

Sveriges geologiska undersökningar skriver om KLIVA (sgu.se)


Workshop om vattenförvaltningen i Sverige och Finland

  • Gunilla Forsgren Johansson Vattenförvaltning Sv presentation (pdf)
  • Vincent Westberg Vattenförvaltning Fi presentation (pdf)
  • Hans-Erik Johansson ssj påverkan Sv presentation (pdf)
  • Anna Bonde ssj påverkan Fi föreläsning (pdf)
  • Lars Björkelid fysisk påverkan Sv föreläsning (pdf)
  • Lotta Eklund fysisk påverkan Fi föreläsning (pdf)
  • PM (pdf)

Kontakta oss

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, projektkoordinator Mari Lappalainen (mari.lappalainen@ely-keskus.fi).