Läs mer

Aktuellt

ÄR DET DIG VI SÖKER?

Bor du i området längs Toby å, försörjer du dig med hjälp av områdets marker eller skogar eller vistas du i naturen på fritiden? KLIVA-projektet söker deltagare till en workshop, där invånare och aktörer vid Toby å får diskutera nyttor som naturen erbjuder oss, det vill säga ekosystemtjänsterna på området. Exempel på ämnen är vattenanvändning, åkrarnas och skogarnas nyttor och naturens rekreationsvärden i samband med att klimatet förändras.

Tid och plats: lö 30.10 kl. 13-17 ämbetshuset i Vasa (Wolffskavägen 35, Vasa).

Anmälning senast 18.10.

Workshoppen är tvåspråkig. Vi ber dig meddela med vilket språk du vill delta eller ifall språket inte spelar någon roll för dig. Meningen är att hitta deltagare med olika intressen och därför ber vi dig meddela din bakgrund, det vill säga ifall du är invånare på området, föreningsaktiv, företagare eller en annan aktör. Eftersom deltagarantalet är begränsat bekräftar vi ditt deltagande senast den 22.10. Det betalas ett arvode till deltagarna.

Anmälning och tilläggsinformation via e-mail eller telefon:

Kenneth Nordberg (Åbo Akademi), kenneth.nordberg@abo.fi, tel. 046 921 9584 eller Mari Lappalainen (NTM-centralen i Södra Österbotten), mari.lappalainen@ely-keskus.fi, tel. 0295 027 737.


Youtube

KLIVA-projektets Youtube-video om Toby å (youtube.com)

KLIVA-seminarium med tema rördammar – Hannu Marttila (youtube.com)

KLIVA-seminarium med tema rördammar – Sara Vaskio (youtube.com)


Broschyrer


Mer information om KLIVA-projektet

Pressmeddelande 2/2020 (ely-keskus.fi)

Information om projektet på Interreg Botnia-Atlantica (botnia-atlantica.eu)

Projektets affisch (pdf, botnia-atlantica.eu)

Artikel på landsbygdensfolk.fi

Information om KLIVA på Finlands Skogscentral (metsakeskus.fi)

Information om KLIVA på Skogsstyrelsen (skogsstyrelsen.se)

Sveriges geologiska undersökningar skriver om KLIVA (sgu.se)


Workshop om vattenförvaltningen i Sverige och Finland

  • Gunilla Forsgren Johansson Vattenförvaltning Sv presentation (pdf)
  • Vincent Westberg Vattenförvaltning Fi presentation (pdf)
  • Hans-Erik Johansson ssj påverkan Sv presentation (pdf)
  • Anna Bonde ssj påverkan Fi föreläsning (pdf)
  • Lars Björkelid fysisk påverkan Sv föreläsning (pdf)
  • Lotta Eklund fysisk påverkan Fi föreläsning (pdf)
  • PM (pdf)

Kontakta oss

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, projektkoordinator Mari Lappalainen (mari.lappalainen@ely-keskus.fi).