Läs mer

Mer information om KLIVA-projektet:

 • Pressmeddelande på svenska hittas här (ely-keskus.fi).
 • Information på Interreg Botnia-Atlantica finns här (botnia-atlantica.eu).
 • Projektets affisch hittas här (pdf, botnia-atlantica.eu).
 • Artikel på landsbygdensfolk.fi hittas här (landsbygdensfolk.fi).
 • Mer information på Länsstyrelsen Västerbottens hemsida finns här (lansstyrelsen.se).
 • Information på Finlands Skogscentralens sida finns här (metsakeskus.fi).
 • Skogsstyrelsen informerar mer här (skogsstyrelsen.se).
 • Sveriges geologiska undersökningar skriver om KLIVA här (sgu.se).

Workshop om vattenförvaltningen i Sverige och Finland:

 • Gunilla Forsgren Johansson Vattenförvaltning Sv presentation (pdf)
 • Vincent Westberg Vattenförvaltning Fi presentation (pdf)
 • Hans-Erik Johansson ssj påverkan Sv presentation (pdf)
 • Anna Bonde ssj påverkan Fi föreläsning (pdf)
 • Lars Björkelid fysisk påverkan Sv föreläsning (pdf)
 • Lotta Eklund fysisk påverkan Fi föreläsning (pdf)
 • PM (pdf)

%d bloggare gillar detta: