Läs mer

Mer information om KLIVA-projektet:

  • Pressmeddelande på svenska hittas här (ely-keskus.fi).
  • Information på Interreg Botnia-Atlantica finns här (botnia-atlantica.eu).
  • Projektets affisch hittas här (pdf, botnia-atlantica.eu).
  • Artikel på landsbygdensfolk.fi hittas här (landsbygdensfolk.fi).
  • Mer information på Länsstyrelsen Västerbottens hemsida finns här (lansstyrelsen.se).
  • Information på Finlands Skogscentralens sida finns här (metsakeskus.fi).
  • Skogsstyrelsen informerar mer här (skogsstyrelsen.se).
  • Sveriges geologiska undersökningar skriver om KLIVA här (sgu.se).

%d bloggare gillar detta: