Läs mer

Broschyrer och Rapporter

Uppföljning av en reglerdamm, SB dam, i Söderfjärden:

SMHI har modellerat hydrologin i Hertsångerälvens avrinningsområde i framtida klimat:


Youtube

KLIVA-projektets Youtube-video om Toby å (youtube.com)

KLIVA-seminarium med tema rördammar – Hannu Marttila (youtube.com)

KLIVA-seminarium med tema rördammar – Sara Vaskio (youtube.com)

Ekosystemtjänster, hållbarhet och landsbygden-föreläsning (youtube.com)


Mer information om KLIVA-projektet

Pressmeddelande 2/2020 (ely-keskus.fi)

Information om projektet på Interreg Botnia-Atlantica (botnia-atlantica.eu)

Projektets affisch (pdf, botnia-atlantica.eu)

Artikel på landsbygdensfolk.fi

Information om KLIVA på Finlands Skogscentral (metsakeskus.fi)

Information om KLIVA på Skogsstyrelsen (skogsstyrelsen.se)

Sveriges geologiska undersökningar skriver om KLIVA (sgu.se)


Workshop om vattenförvaltningen i Sverige och Finland

  • Gunilla Forsgren Johansson Vattenförvaltning Sv presentation (pdf)
  • Vincent Westberg Vattenförvaltning Fi presentation (pdf)
  • Hans-Erik Johansson ssj påverkan Sv presentation (pdf)
  • Anna Bonde ssj påverkan Fi föreläsning (pdf)
  • Lars Björkelid fysisk påverkan Sv föreläsning (pdf)
  • Lotta Eklund fysisk påverkan Fi föreläsning (pdf)
  • PM (pdf)

Kontakta oss

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, projektkoordinator Mari Lappalainen (mari.lappalainen@ely-keskus.fi).