Läs mer

Aktuellt

Broschyrer

Mer information om KLIVA-projektet

Workshop om vattenförvaltningen i Sverige och Finland

  • Gunilla Forsgren Johansson Vattenförvaltning Sv presentation (pdf)
  • Vincent Westberg Vattenförvaltning Fi presentation (pdf)
  • Hans-Erik Johansson ssj påverkan Sv presentation (pdf)
  • Anna Bonde ssj påverkan Fi föreläsning (pdf)
  • Lars Björkelid fysisk påverkan Sv föreläsning (pdf)
  • Lotta Eklund fysisk påverkan Fi föreläsning (pdf)
  • PM (pdf)

Kontakta oss

Strandlandskap

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, projektkoordinator Mari Lappalainen

förnamn.efternamn@ely-keskus.fi