Om KLIVA

KLIVA- Vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring, är ett Interreg Botnia-Atlantica-projekt som startade år 2019 och pågår till maj 2022.

KLIVA-projektet stimulerar till klimatanpassade åtgärder inom jord- och skogsbruk genom att utgå från en helhetssyn på vattenflöde och vattentillgång i ett avrinningsområde. Genom naturligare vattenbalans och mindre belastning från sura sulfatjordar skapas förutsättningar för hållbar produktion, biologisk mångfald och friskare vatten.

Projektets totala budget är 1 836 420 euro. Finansiärer är Botnia-Atlantica programmet, Österbottens förbund samt Havs- och Vattenmyndigheten i Sverige.


Projektpartners

Partnerna i KLIVA-projektet är:


%d bloggare gillar detta: