På svenska

KLIVA – Vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring.

EU logo och KLIVA-projektets logo.

KLIVA slutseminarium 7 sep 2022! Mer information här

KLIVA-loppuseminaari 7.9.2022! Lisätietoa täällä


@klivab Instagram: