Tillgänglighet

Tillgänglighetsutlåtande av KLIVA-projekt

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://kliva.org/ och har upprättats 25.02.2021. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav

  • Webbplatsen har länkar till pdf-filer som inte fyller tillgänglighetskraven. Nya bilagor på sidan kommer att göras enligt tillgänglighetskraven.
  • Webbplatsen innehåller kartor som inte är avsedda för navigering och därför omfattas inte av lagen.
  • Webbplatsen har en länk till ljudsändningar (podcast) som ännu saknar textmotsvarigheter.
  • Inbäddningar från sociala medier kan innehålla brister i tillgängligheten.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Per e-post

mari.lappalainen@ely-keskus.fi

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland (Regionförvaltningsverket). På Regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000