Kontakta oss

Närings-, trafik- och miljöcentralen

i Södra Österbotten:

Projektkoordinator Mari Lappalainen

förnamn.efternamn@ely-keskus.fi