Om

KLIVA- Vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring, är ett Interreg Botnia-Atlantica -projekt som startade 2019 och pågår till maj 2022.

KLIVA-projektet stimulerar till klimatanpassade åtgärder inom jord- och skogsbruk genom att utgå från en helhetssyn på vattenflöde och vattentillgång i ett avrinningsområde. Genom naturligare vattenbalans och mindre belastning från sura sulfatjordar skapas förutsättningar för hållbar produktion, biologisk mångfald och friskare vatten.

NTM-centralen i Södra Österbotten (FI) fungerar som samordnande projektpartner. Övriga projektpartners är Finlands skogscentral (FI), Geologiska forskningscentralen (FI), Finlands miljöcentral (FI), Åbo Akademi (FI), Linnéuniversitetet (SE), Länsstyrelsen Västerbotten (SE), Skogsstyrelsen Region Nord (SE) och Sveriges Geologiska Undersökningar SGU (SE).

Projektets totala budget är 1 836 420 euro. Finansiärer är Botnia-Atlantica programmet, Österbottens förbund samt Havs och Vatten myndigheten.


%d bloggare gillar detta: