KLIVA-hanke

KLIVA- Vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring, är ett Interreg Botnia-Atlantica -projekt som startade 2019 och pågår till maj 2022.

KLIVA-projektet stimulerar till klimatanpassade åtgärder inom jord- och skogsbruk genom att utgå från en helhetssyn på vattenflöde och vattentillgång i ett avrinningsområde. Genom naturligare vattenbalans och mindre belastning från sura sulfatjordar skapas förutsättningar för hållbar produktion, biologisk mångfald och friskare vatten.

Projektets totala budget är 1 836 420 euro. Finansiärer är Botnia-Atlantica programmet, Österbottens förbund samt Havs och Vatten myndigheten.

Yhteistyökumppanit

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (FI) toimii projektin koordinoivana osapuolena. Muut projektikumppanit ovat:

  • Finlands skogscentral (FI)
  • Geologiska forskningscentralen (FI)
  • Finlands miljöcentral (FI)
  • Åbo Akademi (FI)
  • Linnéuniversitetet (SE)
  • Länsstyrelsen Västerbotten (SE)
  • Skogsstyrelsen Region Nord (SE)
  • Sveriges Geologiska Undersökningar SGU (SE)

Ota yhteyttä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:

Projektikoordinaattori Mari Lappalainen

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


%d bloggare gillar detta: