Läs mer

Modellområden

KLIVA-projektet har modellområden i Sverige och Finland. I Sverige på området Hertsångerälven (Kålabodaån) i Västerbotten och i Finland vid Toby å (Laihela å) i Österbotten.

Dessa två områden representerar små kustmynnande vattendrag och är lika stora (avrinningsområdets areal ca 500 kvadratkilometer). Det förekommer rikligt av jordbruks- och skogmark på områdena.


Mer information om KLIVA-projektet:

  • Pressmeddelande på svenska hittas här.
  • Information på Interreg Botnia-Atlantica finns här.
  • Projektets affisch hittas här.
  • Artikel på landsbygdensfolk.fi hittas här.
  • Mer information på Länsstyrelsen Västerbottens hemsida finns här.
  • Information på Finlands Skogscentralens sida finns här.
  • Skogsstyrelsen informerar mer här.
  • Sveriges geologiska undersökningar skriver om KLIVA här.

%d bloggare gillar detta: